SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Sverige och internationella förpliktelser

Sverige har genom sitt medlemskap i EU förpliktat sig att infoga Europafördraget i sin lagstiftning. Detta skedde också 1995.

!996 iklädde sig Sverige att följa den Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Genom Europarådet har bl.a. följande - för skadade och sjuka - viktiga resolutioner antagits:

Resolution (75)7, on compensation for physical injury or death (se också dess explanatory)

Resolution (78) 8 on Legal Aid and Advice

Resolution A4-0391-1996 om Handikappade personers rättigheter

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.