SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Öppet brev till Finansministern

Finansdepartementet

5 augusti 2005

Vad har hänt i ärendet Finansinspektionens rapport 2003:1?

Bäste minister,

det har nu försvunnit 2 år och 6 månader sedan ministern fick Finansinspektionens rapport 2003:1. Rapporten var det svar ministern fick på följande uppdrag hämtat från regeringens pressmeddelande den 27 juni 2002:

Ringholm: Försäkringsbolagens handläggningstider vid trafikskador måste kortas
Regeringen har idag gett Finansinspektionen i uppdrag att följa upp försäkringsbolagens skadereglering vad gäller trafikskadade. I denna grupp ingår bland annat en stor andel pisksnärtskadade.

– Försäkringsbolagens handläggningstider för att reglera trafikskador är fortfarande för långa. Detta medför ofta mycket tragiska konsekvenser för pisksnärtskadade och andra drabbade. Det är inte acceptabelt. Det behövs ökad press på bolagen att korta handläggningstiderna, säger finansminister Bosse Ringholm

Ingenting har ännu gjorts vid ditt departement. Varför?

mvh

Tomas Alsbro, WhiplashInfo

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.