SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Kommentar till FIs Regeringsrapport den 18 december 1998, Dnr. 1736-98-319

Varför tillfrågades inte de skadedrabbade eller deras organisationer i denna regeringsrapport? Det är ju de som är de direkt berörda av problemen med handläggningstider och de är ju endast dessa som har direkt kunskap och erfarenhet av de långa handläggnigstiderna.

Hur kan det komma sig att de som klagat på försäkringsbolagens handläggningar, och  via sina politiska företrädare äntligen fått en granskning till stånd, överhuvudtaget inte får komma till tals i rapporten?

Jag tycker personligen att rapporten är ensidig och speglar våra motparters uppfattningar och synpunkter. Den är ur oss skadedrabbades perspektiv  inte trovärdig. 

I övrigt anser jag att Trafikskadenämnden inte är vare sig objektiv eller förenlig med EU-s regelverk. Det vore önskvärt att höra Finansinspektionens syn på Trafikskadenämndens juridiska och avtalsmässiga status.

Trafikskadenämnden anmäldes för övrigt till EU den 21 september 2000. Läs mer om det här

Tomas Alsbro

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.