Webbfrågan

Gå till Startsidan hos WhiplashInfo.se

v47 Hur är ditt förtroende för Trafikskadenämnden?

Starkt  (9.5 %) 26 svar
Ingen uppfattning  (69.7 %) 191 svar
Svagt  (20.8 %) 57 svar

Antal svar: 274

Svar på tidigare webbfrågor


Gå till Startsidan© 2000 Stefan Holmberg