Tidigare Webb Frågor

Gå till Startsidan hos WhiplashInfo.se

Åter till Startsidan

Tidigare webb-frågor
Hur är ditt förtroende för försäkringsbolagens sakkunnigläkare?  ( Antal svar:744 )
Tror du att försäkringsbolagen lämnar korrekt information vid anmälan av en whiplashskada?  ( Antal svar:50 )
Hur anser du att din primärvård bemöter dig som är whiplashskadad?  ( Antal svar:88 )
v46. Tycker du att sjukvården ställer upp på dig och dina behov?  ( Antal svar:164 )
Har du förtroende för Försäkringskassans handläggning av ditt ärende?  ( Antal svar:927 )
v47 Hur är ditt förtroende för Trafikskadenämnden?  ( Antal svar:274 )
Har du upplevt kränkande behandling vid anmäld skada till försäkringsbolag? -v 51  ( Antal svar:193 )
v0208 Är du med i någon patientorganisation / handikappförbund (RTP, Hjärnkraft, WRF etc.)  ( Antal svar:280 )
(v0216) Många upplever långa handläggningstider vid trafikskador. Hur länge har ditt skadeärende pågått?  ( Antal svar:117 )
Anser du att försäkringsläkare är oberoende? 0233  ( Antal svar:133 )
Sex läkare och en sjukhusdirektör vid Karolinska sjukhuset arbetar samtidigt åt försäkringsbolag. Skadar det ditt förtroende för KS?  ( Antal svar:220 )
Förlorande part betalar motparts rättegångskostnader vid tvist. Hindrar det Dig från att föra en försäkringstvist till domstol?  ( Antal svar:1020 )
Om du hamnar i ekonomisk knipa - skulle du kunna få fram 18.000 inom en veckas tid?  ( Antal svar:281 )
Prof Hans Link slutar vid Trafikskadenämnden och har personligen utsett sin efterträdare. Ökar eller minskar det förtroendet för TSN?  ( Antal svar:241 )
Har du som försäkringskonsument förtroende för statens sätt att sköta tillsynen av försäkringsbranschen?  ( Antal svar:7356 )
Har du tvingats avstå tandläkarbesö pga ekonomiska skäl?  ( Antal svar:262 )
Anser du att försäkringsläkare är i beroendeställning till sin uppdragsgivare?  ( Antal svar:330 )
Betalar du din medicin kontant eller genom Apotekets delbetalningssystem?  ( Antal svar:264 )
Har du förtroende för advokater som arbetar åt såväl skadade som försäkringsbolag?  ( Antal svar:220 )
Skall försäkringsbolag få filma skadade i smyg?  ( Antal svar:940 )

Klicka på frågan som du vill se svaren på

© 2000 Stefan Holmberg