Webbfrågan

Gå till Startsidan hos WhiplashInfo.se

Förlorande part betalar motparts rättegångskostnader vid tvist. Hindrar det Dig från att föra en försäkringstvist till domstol?

Ja  (84.8 %) 865 svar
Nej  (15.2 %) 155 svar

Antal svar: 1020

Svar på tidigare webbfrågor


Gå till Startsidan© 2000 Stefan Holmberg