SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Exempel på utlåtande av sakkunnigläkare Hans Link vid Trafikskadenämnden

”Emellertid är besvär som förekommer vid halsryggsdistorsion ospecifika. Motsvarande besvär är mkt vanliga i befolkningen och oftast inte orsakade av ngt yttre våld. Många olika tillstånd kan ge upphov till motsvarande besvär. Bland dessa kan nämnas ökad psykisk spänningsbenägenhet som kan ha många olika orsaker, t ex överbelastning och excessivt ansvar i tillvaron, ofta kopplat till hög ambitionsnivå. Då olyckan inträffade stod NN i begrepp att inleda en flerårig studiebana omfattande heltidsstudier, parallellt med delat ansvar för hem och familj med minderåriga barn som skulle hämtas från barnomsorgen. Det synes ha förväntats av NN att hon under ferietid skulle återgå till tidigare arbete alternativt under alla förhållanden stå till arbetsmarknadens förfogande. Sådana psykiska belastningar, i förening med vissa ekonomiska påfrestningar och ev ytterligare, även tillfälliga bekymmer av psykosocial art, är mer än tillräckligt för att även habila personer ska drabbas av ökad psykisk spänningsbenägenhet. Denna i sin tur har utpräglad benägenhet att manifestera sig i kroppsliga symptom, bland vilka ofta i förekommande återkommande eller kronisk värk från olika delar av rörelseapparaten, särskilt i huvud-nacke-halsrygg-skuldror, är mkt vanligt förekommande. En annan vanlig orsak är ofysiologisk belastning av rörelseapparaten, i det aktuella skadeärendet av nacke-halsrygg-skulder-arm-muskulatur, sekundärt till långvarigt, ovant stillasittande i samband med de påbörjade studierna och kopplat till de återkommande lyften av de båda små barnen vilket oundgängligen måste äga rum vid handhavandet av dem. Ofta är det en kombination av ökad psykisk spänningsbenägenhet och ökad belastning på rörelseapparaten, som tillsammans utgör orsaken till återkommande eller kronisk värk med här aktuell lokalisation."

Citat ur utlåtande från Trafikskadenämndens sakkunnigläkare, professor Hans Link

Detta exempel på utlåtandet från TSN avser en i övrigt fullt frisk kvinna som råkat ut för en trafikolycka och drabbats av whiplash med bestående skador och smärtproblematik. Såväl hon som hennes man är högt utbildade akademiker. Kvinnan har idag gett upp sin rätt till skadeersättning. De ekonomiska riskerna av att driva ärendet till rättslig tvist ansågs för stora.

Utlåtandet ovan av Hans Link är ingalunda unikt. TSN:s sakkunnigläkare har satt i system att resonera i allmänna termer, utan att ta hänsyn till att det föreligger en specifik skadesituation i de enskilda fallen som föreläggs dem.

Läs här om hur osannolikt blir sannolikt hos en person som antingen saknar kompetens i statistik och sannolikhet (eller inte vill kännas vid sådan kompetens).

En sammanfattande slutsats av professor Hans Links spekulerande, gissande och tyckande som exemplifieras i detta utlåtande, kan vara att det inte är lönt för en aktiv kvinna i karriären att försöka erhålla trafikskadeersättning enligt gällande försäkringsavtal.

Man kan fråga sig varför inte Trafikskadenämnden har sänt prof Hans Link på en kurs i statistik och sannolikhet.


Professor Hans Link är medlem i den referensgrupp av läkare som utsetts av Whiplashkommissionen.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.