SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Trafikskadenämnden


De allra flesta av oss trafikskadedrabbade råkar någon gång ut för Trafikskadenämnden och deras verksamhet.

Nämndens inrättande och syfte är mycket vällovligt - den skall utgöra en trygghet för oss drabbade samt tillse att vi slipper gå till domstol för att avgöra personskaderegleringar. Trafikskadenämnden (TSN) skall tillse att ersättningen blir så rättvis och enhetlig som möjligt

Objektivitet

Grunden för Trafikskadenämndens verksamhet är att allmänheten har förtroende för dess oberoende, objektivet och neutralitet.

Det är då anmärkningsvärt att notera att hittills har aldrig någon skadad begärt och påkallat vittnesmål av någon av Trafikskadenämndens läkare i syfte att stärka sin bevisning. Försäkringsbolagen däremot, anlitar frekvent Trafikskadenämndens läkare för att styrka sin sak gentemot den skadade. 

Skadade klagar nära nog mangrant och regelbundet på TSNs brist på objektivitet och att nämndens läkare konsekvent stödjer försäkringsbolagens egna läkares påståenden när dessa står i strid med behandlande läkares uttalanden - vilket nära nog alltid händer.

Varför har vi aldrig sett någon annons om att försäkringsbolagen eller Trafikskadenämnden söker försäkringsläkare?

Det är stötande och länder till kraftig kritik att Trafikskadenämnden inte anställt en från försäkringsbolagen helt fristående sakkunnigläkare.

Det sägs hos Trafikskadenämnden att man har tillgång till sakkunnigläkare som sägs vara helt fristående från trafikförsäkringsbolagen. Vi anser att detta är en sanning med modifikation. Nämnden glömmer att tala om att deras sakkunnigläkare är utbildade av försäkringsbolagen och bevistar samma kurser som försäkringsbolagens torpedläkare.

Professor Hans Link, som nu gått i pension, hade sitt ursprung som sakkunnigläkare i Folksam. Han är "uppfostrad" av försäkringsbolagen och torde vara färgad av försäkringsbolagens syn på skadedrabbade.

Hans Link ingick i Whiplashkommissionens grupp av så kallade (oberoende) expertläkare.


Tyvärr tillhör Trafikskadenämndens egen hemsida en av de mest torftiga vi sett, men titta själv hur de presenterar sig på nätet.

Här hittar du TSN reglemente, dvs de regler som skall styra deras verksamhet.

Sammansättning

Läs mer om TSNs "objektiva oberoende".

Den 20 november 2005 fanns en målande beskrivning av hur Arbetsdomstolen skulle kunna uppfattas av någon från annat EU land. Artikeln är skriven av den polskfödde journalisten Maciej Zaremba. Han beskriver den Svenska Modellens ”Kronjuvel” – Arbetsdomstolen, men det kunde lika gärna ha varit Trafikskadenämnden, Personskadenämnden, eller någon annan svensk nämndverksamhet. Artikelns rubrik är Den svenska modellen tål inga frestelser i artikelserien Den polska rörmokaren i Dagens Nyheter

Regler för försäkringsbolagens handläggning av TSN-ärenden

I Trafikskadenämndens Cirkulär 2000:3 bestämmer TSN hur Försäkringsbolagen skall hantera och dokumentera ärenden som skall till TSN. Kontrollera alltid att ditt eget ärende sköts på rätt sätt.

Tyvärr struntar TSN i om bolagen följer reglerna eller inte. TSN kollar exempelvis inte att den skadade fått kopia av ärendet eller om den skadade fått möjlighet att yttra sig över ärendet direkt till TSN.

Tilläggas kan  också att EG-domstolen yttrat att den svenska nämnverksamheten kan accepteras om handläggningen motsvarar en vanlig domstols handläggning. Eftersom så inte sker hos TSN anser i alla fall jag att verksamheten strider mot EG-rätten.

Cirkulär 2000:3 innehåller en sammanställning av:

  1. RIKTLINJER för trafikförsäkringsbolagens handläggning av nämndärenden

  2. Särskilda riktlinjer i fråga om VILANDEFÖRKLARADE ÄRENDEN

  3. ANVISNINGAR till trafikförsäkringsbolagen inför prövning av ärende om personskada i nämnden

  4. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NÄMNDEN att pröva ett ärende på obestämd tid  fram till dess att slutlig prövning kan ske

  5. KRITERIER för ärendens behandling på s.k. litet sammanträde och för ordförandebeslut

  6. Anvisning om när ANMÄLAN skall ske till nämnden i frågan i vad mån nämndens yttrande har följts av bolaget 


Ladda hem Trafikskadenämndens ersättningstabeller

Ladda hem TSNs reglemente och eller TSNs arbetsordning

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.