SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Trafikskadenämndens sammansättning

Nämndens ordförande utses av regeringen, övriga ledamöter av finansinspektionen.

Ordföranden samt fem vice ordförande och fem ersättare för dem är jurister och får inte vara anställda i något försäkringsbolag.

Tolv ledamöter är lekmannarepresentanter och kommer från olika intresseorganisationer.

Tolv ledamöter kommer från försäkringsbolagen. Ledamot får inte delta i behandlingen av det egna bolagets ärenden.

Nämnden sammanträder normalt med sex ledamöter; två ledamöter från respektive ledamotsgrupp. I enklare ärenden kan sammansättningen vara tre ledamöter; en från varje grupp. I vissa fall beslutas yttranden efter föredragning för ordföranden

Se vidare Trafikskadenämndens cirkulär 2001/1

Halva nämnden kommer således direkt från försäkringsbolagen, den andra halvan representerar andra ägarintressen i försäkringsbolagen. LO, TCO/HTF, Lärarnas Riksförbund, KF,  OKQ8, HSB, Riksbyggen m.fl intresseorganisationer sitter i Folksams styrelser. 

Kan en sådan organisation kallas objektivt oberoende?

På vilken stol sitter intresseorganisationerna? Ägarintressets stol eller den lille försäkringstagarens?

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.