SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Kommentarer och Recensioner

Recensioner och kommentarer av artiklar och skrivelser av intresse för whiplash skadade.

Materialet kommer från myndigheter, massmedia, tidskrifter och dylikt.

LIV -  medlemstidskriften från RTP innehåller ofta intressanta atiklar. I nummer 2 1999 av LIV intervjuas den världskände svenske whiplash läkaren dr Gunilla Bring med anledning av ett internationellt symposium om whiplash i Vancouver, Kanada.

"Meningar går isär när världens whiplashexpertis möts", LIV nr 2 1999

Raymond om sin sega kamp mot försäkringsbolaget och Trafikskadenämnden, LIV nr 3 1999

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.