SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Bilstöd

Många funktionshindrade behöver särskilt utrustad bil. I de fall bilen behöver anpassas till ett handikapp finns hjälp att få via Bilstödsförordningen som administreras av Försäkringskassan.

Ta kontakt med Din F-kassa och be om blanketter och broschyr.

F-kassan har blivit allt mer restriktiva med bilstödet och handikappanpassning av bilen. Detta har skett genom att Riksförsäkringsverket överklagar positiva beslut om bilstöd och anpassning.

Lagar och förordningar som berör bilstödet:

Lag (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade

Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade

Nya regler för bilstöd från och med den 1 januari 2007

Den 8 juni 2006 fattade regeringen beslut om ett antal förändringar i bilstödet. Ändringarna gäller för alla ärenden där beslut tas efter den 1 januari 2007, oavsett när ansökan kom in eller om man har bilstöd sen tidigare. Nedan följer exempel på några av förändringarna:

Nioårsgräns i stället för sjuårsgräns för nytt bilstöd

Om du har fått bilstöd tidigare måste det ha gått minst nio år sedan ditt förra beslut om grund- och anskaffningsbidrag innan du kan få dessa bidrag igen. Innan regeländringen räckte det med sju år. Du kan få bidrag även före nio år om det finns medicinska skäl, eller om det behövs ur trafiksäkerhetssynpunkt alternativt om du har kört bilen minst 18 000 mil sedan förra beslutet om grund- eller anskaffningsbidrag.

Höjt grundbidrag

Föräldrar som har barn med funktionshinder och föräldrar med eget funktionshinder som har barn under 18 år kan få högst 60 000 kr i stället för som tidigare högst 30 000 kr i grundbidrag.

Utvidgat föräldrabegrepp

Föräldrabegreppet utvidgas till att omfatta även vårdnadshavare som inte är förälder samt personer som tagit emot barn för adoption eller för stadigvarande vård och fostran.

Om du vill läsa hela förordningen (1988:890) om bilstöd för funktionshindrade så når du den under rubriken Författningar på www.lagrummet.se. Under någon av länkarna för svensk författningssamling (SFN) kan du skriva in Bilstöd som sökord eller ange förordningsnumret (1988:890).

Viktiga länkar rörande bilstödet:

Bilstöd till handikappade, Vägledning 2003:1

Försäkringskassan -Bilstöd

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.