SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Varannan trafikskadad tvingas v?ta i ?er 6 ? p?sin trafikskadeers?tning.

Mer ? 22% - drygt var femte trafikskadad - v?tar fortfarande efter 9 ?!

Nu har trafikskadade f?t nog!

Upprop

f? ?at konsumentskydd och r?tstrygghet

delta.gif (556x86 -- 9271 bytes)

.
Hittills har
 459 deltagit i Uppropet

 

Uppropet skall ?erl?nas till regeringen.

L? uppropet!

Delta i uppropet

St? de trafikskadade genom att sprida uppropet!
.

V?en 2002 uppstod massiva proteststormar mot f?s?ringsbolagens allt mer tilltagande nonchalans mot trafikskadade. Finansminister Bosse Ringholm gav i juni 2002 Finansinspektionen uppdraget att f?ja upp f?s?ringsbolagens skadereglering vad g?ler trafikskadade.

Han sa i sitt pressmeddelande bl.a.: "F?s?ringsbolagens handl?gningstider vid trafikskador m?te kortas". Han ville ocks?att f?s?ringsl?arnas oberoende skulle ses ?er.

Sommaren 2004 meddelade Patrik Thomson vid Finansdepartementet att man inte kommer att g?vidare i detta ?ende inom ?ersk?lig tid. Departementet har inte tid pga inf?andet av direktiv fr? EU.

Finansdepartementet anser sig inte ha inte tid med att l?a grundl?gande konsument- och r?tstrygghet f? trafikskadade gentemot f?s?ringsbolagen.

Regeringens brist p?handling ? ett medgivande till f?s?ringsbolagen om att de kan forts?ta att f?hala skaderegleringen i ?atal.

Trafikskadade ? r?tsl?a gentemot f?s?ringsbolagen och bolagen forts?ter ? efter ? att leka sv?ta r? med skadade.

Regeringen hade tid f? sparares problem men f? trafikskadades problem!

Trafikskadade har under m?ga ? - i likhet med sm?parare - klagat p?finansbranschens metoder (f?s?ringsbolagen r?nas till finansbranschen) . De trafikskadade f? ofta felaktig eller ingen hj?p alls. Vi l?nas i sticket n? vi  f?v?tar oss hj?p och ers?tning f? de skador vi drabbats av.

Sm?pararna har de senaste ?en f?t en ny st?kt konsumentlagstiftning medan de skadade inte f?t n?ot annat ? tomma ord fr? Regeringen.

N? vi tecknar f?s?ringar framst?ler f?s?ringsbolagen en ljus bild ?er sin hj?psamhet om en skada intr?far (f?s?ringsfall p?f?s?ringsspr?). Men - n? vi skadas blir v?t eget f?s?ringsbolag v? st?ste motpart. Samma f?s?ringsbolag  i vars h?der vi lagt v?a premier och v? trygghet och som vi dyrt betalt f? att hj?pa oss.

Skillnaden mellan vad som utlovas n? vi tecknar f?s?ring och hur det fungerar n? vi skadar oss och beh?er hj?p av f?s?ringarna ? skandal?t stor. L? bolagens broschyrer och f?s?ringsvillkor. Ingenstans st? det att

  • du med 50% sannolikhet f? v?ta mer ? 6 ? p?att f?skadan reglerad om du r?ar ut f? en trafikskada

  • f?s?ringsbolaget har ensamr?t p?att bed?a och fastst?la eventuell medicinsk invaliditet

  • det inte spelar n?on roll vad dina egna behandlande l?are g? f? bed?ningar av ditt medicinska tillst?d - det best?s av f?s?ringsbolagets egna l?are.

Konsekvenserna har blivit att skadade tvingats g?fr? hus och hem n? privatekonomin havererar. Hela familjen drabbas, ?en barnen. Skilsm?sor ? vanliga. Det f?ekommer att trafikskadade till slut ger upp och beg? sj?vmord. 

Konsument- och r?tstryggheten tycks bara vara viktig n? vi har pengar.
N? vi skadas, beh?er pengar och hj?p med bl.a. rehabilitering, enligt ing?gna f?s?ringsavtal,  l?nas vi i sticket. D? har regering och andra myndigheter inte tid med oss och v?a behov av fungerande f?s?ringsbolag och f?s?ringsskydd.

Konsumentverket och Finansinspektionen skrev den 27 januari 2004 ett gemensamt brev till Finansdepartementet med rubriken Konsumentskyddet p?f?s?ringsomr?et m?te st?kas. Ingen reaktion har kommit fr? Finansdepartementet.

Varf? nonchaleras vi skadade av regering och f?s?ringsbranschen?
V?er f?s?ringsbranschens ?skem? och synpunkter tyngre ? de skadades sj?vklara krav p?snabb och r?tvis skadereglering?

F?s?ringsbranschen h?tar sina VD till sin branschorganisation - F?s?ringsf?bundet - fr? Statsr?skansliet. Den senaste heter Annika Lundius. Hon kom n?mast fr? Finansdepartementet, d? hon var finansr? och chef f? finansmarknadsavdelningen. Hon har tidigare tj?stgjort bland annat inom Justitiedepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet. Annika Lundius ? jurist, med erfarenhet fr? Arbetsdomstolen och som r?tschef i Finansdepartementet.

Hennes f?etr?are hette Gunnar Holmgren och kom fr? Finansdepartementet d? han varit finansr? och chef f? den f?valtningspolitiska avdelningen. Tidigare har han bland annat varit generaldirekt? vid Statens oljelager. Han ?ergick till Regeringskansliet n? han slutade p?F?s?ringsf?bundet.

Folksam styrs och kontrolleras helt av socialdemokrater i form av fackpampar och toppchefer inom de s?kallade folkr?elserna KF, HSB, Riksbyggen. Ingen av vare sig fackpamparna eller folkr?elsecheferna har mig veterligen slagits f? ?at konsumentskydd och ?ad r?tstrygghet f? de trafikskadade. Folksam ? inte heller i detta avseende vare sig b?tre eller s?re ? n?ot av de ?riga f?s?ringsbolagen.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.