SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

delta1.gif (556x86 -- 9276 bytes)

Upprop:
Våren 2002 uppstod massiva proteststormar mot försäkringsbolagens allt mer tilltagande nonchalans mot trafikskadade. Finansminister Bosse Ringholm gav i juni 2002 Finansinspektionen uppdraget att följa upp försäkringsbolagens skadereglering vad gäller trafikskadade.

Problemen för de skadade med bl.a  långa handläggningstider vid skaderegelring hade utretts en gång tidigare av Finansinspektionen. Den rapporten hette Försäkringsbolagen och de trafikskadade och lämnades till regeringen i december 1998. Utredningen ledde inte till några förbättringar för de skadade - tvärtom - handläggningstiderna har fortsatt att öka. 

Finansminister Bosse Ringholm sade i sitt pressmeddelande i juni 2002 bl.a. att "Försäkringsbolagens handläggningstider vid trafikskador måste kortas". Han ville också att försäkringsläkarnas oberoende skulle ses över.

Finansdepartementet har nu lagt Finansinspektionens rapport 2003:1 - "Stärkt skydd för trafikskadade -åtgärder och förslag" i byrålådan. Man anser sig inte ha tid med detta ärende.

Försäkringsbolagen nekar i idag i allt högre omfattning  de trafikskadade att anlita juridiskt ombud. I vissa fall nekar man nära på totalt (Bl.a Länsförsäkringar ). I andra fall förbehåller sig försäkringsbolaget rätten att kontrollera och godkänna allt som ombudet - bolagets motpart - skall utföra (Trygg-Hansa)!

Detta gör att de skadade är ännu mer i händerna på sin motpart vid skada - försäkringsbolaget. Försäkringsbolagen har - till skillnad mot den ekonomiskt och juridisk mycket svagare skadade parten -  tillgång till bästa tänkbara juridiska kompetens. En skadad person - som inte är mycket förmögen - är i princip chanslös mot den ekonomiskt överlägsna motparten. Som skadad är man helt utlämnad till  försäkringsbolaget bedömningar - utan egen juridisk möjlighet att kunna avgöra om dessa bedömningar är rimliga eller inte.

Under de senaste åren har också försäkringsbolagen upprepade gånger i efterhand (och i tysthet) försämrat villkoren  för majoriteten av de trafikskadade, bl.a. genom återkommande försämringar i det medicinska tabellverket vid medicinsk invaliditet (nu senast år 2004).

Upprop

Jag protesterar mot att regeringen inte gör något för att stärka trafikskadades konsumentskydd och rättstrygghet gentemot försäkringsbolagen!

Förnamn:*
Efternamn:*
E-postadress:*
Skriv E-postadressen en gång till:**
Ort:*

* =obligatoriska fält

Uppropet skall överlämnas till regeringen.

** OBS
 Om inte din e-postadressen inte fungerar så kommer ditt deltagande i uppropet inte att tas med.
När du skrivit på uppropet skickas inom kort ett e-postl till dig där du måste bekräfta din medverkan i uppropet. I annat fall raderas din anmälan om deltagande i uppropet.

Om din e-postadress slutar på @swipnet.se - Många med e-postadress med @swipnet.se på slutet kan inte ta emot e-post. Det beror enligt TELE2 på en omläggning av e-postadresser från @swipnet.se till @tele2.se. Skriv alltså i stället @tele2.se.

Uppropet by Petition Script 2.0
.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.