Hälsorelaterad livskvalitet och kvantitativ smärtmätning hos kvinnor med kronisk icke-mailgn smärta - Monday, October 31, 2005
(läs mer)

Utbrända har mätbart dålig sömn - Tuesday, September 20, 2005
(läs mer)

Påverkar premorbid depression symptom efter hjärnskakning och neuropsykologiska funktioner? - Saturday, July 23, 2005
(läs mer)

Översiktsartikel om whiplash - Wednesday, June 1, 2005
(läs mer)

Fördröjd symptomdebut - Thursday, May 26, 2005
(läs mer)

Whiplash-associated disorders impairment rating - Tuesday, May 24, 2005
(läs mer)

-------------------

Alla forskningsartiklar