SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarUtbrända har mätbart dålig sömn - Tuesday, September 20, 2005 kl 12:01
Människor som är sjukskrivna för utbrändhet eller är i riskzonen för utbrändhet, har störd sömn. En forskare vid Karolinska Institutet har studerat de fysiologiska processerna under sömnen hos dessa grupper och presenterar resultaten i sin doktorsavhandling.

Var femte person i Sverige mellan 18 och 44 år klagar på störd sömn och trötthet. Det är en dramatisk öning som kräver sin förklaring. Mirjam Ekstedt vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, har studerat sambandet mellan utbrändhet och sömn/trötthet.
- Jag kan inte säga om det är utbrändheten som orsakar sömnproblemen eller tvärtom. Det kräver särskilda studier. Men jag har ställt mig frågan om en person med bra sömn kan bli utbränd.

Det nya i Mirjam Ekstedts forskning är att hon gjort fysiologiska mätningar av sömnen hos försöspersonerna. De som var sjukskrivna för utbrändhet hade kraftigt störd sömn och de som var i riskzonen hade mikrostörd sömn. Det var entydiga resultat.
- I tidigare studier och i debatten har man huvudsakligen tittat på de psykosociala orsakerna bakom stress och utbrändhet medan jag har koncentrerat mig på de fysiologiska processerna, säger Mirjam Ekstedt. Det här är första gången vi gör mätningar av sömnen hos utbrända och inte bara under enstaka nätter utan över flera dagar och över helger.

Ett intressant resultat är att personer i riskzonen under arbetsveckan visade samma trötthetsnivå som den helt friska referensgruppen. Skillnaden var att de i riskzonen var lika trötta efter helgen medan de i referensgruppen kom tillbaka utvilade på måndagen.
- Det är alltså återhämtningen som brister för vissa, säger Mirjam Ekstedt.
Hon betonar vikten av att ta anställdas sömn- och trötthetsproblem på allvar runt om på arbetsplatserna. Det är ofta ett rop på hjälp som ledningen bör ta itu med innan den anställde blir sjukskriven, anser hon.

Det är två grupper som ingått i undersöningen, dels tjänstemän i 40-årsåldern, sjukskrivna för utbrändhet och dels tjänstemän i riskzonen för utbrändhet i 30-årsåldern, samt referensgrupper.

Avhandling:
Burnout and sleep

Författare:
Mirjam Ekstedt, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet


Kommentera gärna
 

                     * Markerar obligatoriska fält. Dessa måste besvaras
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Text*:
(max. 500 tecken)
Tecken räkning :