SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarHälsorelaterad livskvalitet och kvantitativ smärtmätning hos kvinnor med kronisk icke-mailgn smärta - Monday, October 31, 2005 kl 16:42
Författare: Laursen BS, Bajaj P, Olesen AS, Delmar C, Arendt-Nielsen L

Titel: Health related quality of life and quantitative pain measurement in females with chronic non-malignant pain.

Källa: Eur J Pain 2005;9:267-275

Nyckelord: whiplash, fibromyalgi, smärta, värk, jämförelse, sensitisering, SF-36, livskvalitet, symptom, minne, koncentration, sömn, ljud, ljus, känslighet

Innehåll: Fyra grupper av kvinnor med olika kroniska smärttillstånd jämfördes med smärtstimulering mot friska kvinnor med avseende på smärta som vid sensitisering och livskvalitet mätt med SF-36.

Alla grupperna bestod av 10 personer. Grupperna bestod av fibromyalgi/whiplashskadade (de bedömdes lika till följd av att de båda var muskuloskeletala smärtsyndrom med likartade symptom som vid central sensitisering), endometrios, ländryggradsvärk och reheumatoid arthrit.
Livskvalitet var sämst hos fibromyalgi/whiplashgruppen vilken även hade högsta smärtan enligt VAS-skala vid hyperalgesimätning för trycksmärta.

Litteraturreferenser till att fibromyalgi/whiplashgruppen lider mer av nedsatt korttidsminne, koncentrationsnedsättning, logisk analysstörning, dålig sömn, ljud- ljudkänslighet.