SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarWhiplash-associated disorders impairment rating - Tuesday, May 24, 2005 kl 16:06
Författare: Kaale BR, Krakenes J, Albrektsen G, Wester K
Titel: Whiplash-associated disorders impairment rating: Neck disability index score according to svererity of MRI findings of ligaments and membranes in the upper cervical spine
Källa: J Neurotrauma 2005, 22:466-475
Keywords: whiplash, ligament, membran, alaria, transversum, tectorial, atlante-occipital, CCJ, signifikans, betydelse, normalmaterial

92 kroniska whiplashskadade patienter av grad WAD 2 jämfördes med 30 normalpatienter avseende vilka strukturer (lig alaria, lig transversum, membr tectoria, membr atlantooccipitale) i nackens övre segment som hade samband med symptom. Förändringar i strukturerna graderas i fyra olika skadenivåer. Samtliga besvarande ett frågeformulär Neck Disability Index (NDI) och genomgick MRI enligt tidigare metod enl Kråkenes. Moderata förändringar kunde noteras i normalmaterialet hos 9 av 150 bedömda strukturer, inga mer uttalade förändringar fanns i den gruppen.
WAD patienter hade signifikant högre NDI-index än kontrollgruppen särskilt avseende uttalade problem med nackvärk, läsförmåga, koncentration, köra bil och allmänna dagliga aktiviteter.

En statistisk analys visade att besvären var korrelerade till skador på alarligementen och inte på de andra strukturerna. Studien belyser inte eventuella skador på facettledskapslar.