SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Finansinspektionens regeringsrapport 2003:1

"Stärkt skydd för trafikskadade -åtgärder och förslag"

 

Den 31 januari 2003 presenterade Finansinspektionen sin regeringsrapport 2003:1. Detta är resultatet av det regeringsuppdrag som inspektionen fick av Finansministern den 27 juni 2002.

Här nedan följer länkar till rapporten samt mina remissyttranden dels till Finansinspektionen i samband med deras arbete med uppdraget, dels till Finansdepartementet avseende min syn på Finansinspektionen: s rapport.

  1. Regeringsuppdraget

  2. Mitt (WhiplashInfo) remissyttrande till Finansinspektionen (pdf-version 5.0 fordras)

  3. Finansinspektionens rapport 2003-1

  4. Mitt remissvar till Finansdepartementet avseende Finansinspektionen rapporten 2003:1 (pdf-fil)

Jag har mycket besviken på hur Finansinspektionen har skött detta uppdrag. Jag anser att Finansinspektionen hanterat detta på ett snarlikt oprofessionellt sätt som man hanterat de så uppmärksammade "stölderna" (förmögenhetsöverföringar genom försäljning av kapitalförvaltningar) från  livförsäkringsbolagen till sina respektive moderbolag.

Finansinspektionen har valt att "köpa" försäkringsbolagens uppgifter rakt upp och ned. Någon granskning värd namnet har inte skett.

Finansinspektionen hade möten med försäkringsbranschen innan inspektionen träffade företrädare för konsumenterna. Vid dessa möten med försäkringsbranschen - som inte finns protokollförda - justerades och anpassades Finansinspektionens preliminära rapport. Finansinspektionen lade fram en preliminär rapport till försäkringsbranschen. Denna preliminära rapport har ingen annan fått se.

Eva Ekström - biträdande enhetschef för enheten stabilitetstillsyn (!) - uppger till WhiplashInfo att den preliminära rapporten inte finns kvar.

Se också Riksrevisionsverkets kritik av Finansinspektionen i Revisionsrapport 30-2002-0293 -(pdf-fil 186 Kb öppnas med Acrobat reader v 5 eller högre). Där står bland annat angående de idag så uppmärksammade kapitalförvaltningsförsäljningarna följande -  "Enligt Finansinspektionens regleringsbrev är ett av målen tillsyn av att gott konsumentskydd uppfylls. Riksrevisionsverket ifrågasätter om Finansinspektionen i detta avseende i tillräcklig omfattning har utövat sin tillsyn om gott konsumentskydd för livförsäkringstagarna".

Så här skrev Finansinspektionen bland annat:

Livbolagen har uppgivit (min betoning) att en affärsmässig upphandling skett och att avtalen är konkurrenskraftiga. Det saknas därför grund för Finansinspektionen att påstå att dessa skulle strida mot vinstdelningsförbudet.

På likartat sätt har Finansinspektionen hanterat de för de trafikskadade så viktiga regeringsrapporterna om bl.a. långa handläggningstider.

Se även min kritik mot Finansinspektionens tidigare agerande när det gäller situationen för person- och trafikskadade.

 

Finansinspektionens organisationsplan speglar bristen på konsumentskydd. 


Finansdepartementet har lagt ärendet i byrålådan.

Patrik Thomson - ärendets handläggare vid Finansdepartementet -  berättade i samtal den 23 juni 2004 att inget har hänt i ärendet eftersom departementet inte har tid med det. Man måste enligt Patrik Thomson prioritera andra ärenden såsom olika direktiv från EU, bl.a. om försäkringsförmedling som skall träda i kraft i början av 2005. Så försäkringsbolagen kan fortsätta förhala.


Vill du se flödet av dokument och handlingar som avgetts till Finansinspektionen och regeringen - gå hit!


Om du har problem med att öppna pdf-filen genom att klicka på den kan du istället välja att spara filen på din hårddisk. Högerklicka på länken och välj Spara länk som... (Netscape) eller Spara mål som... (Explorer). Dubbelklicka på filen eller välj Öppna när den är sparad. Om du har en äldre version av Acrobat Reader rekommenderar att du uppgraderar till minst versionen 5.0. Du kan ladda ner programmet på Adobes webbplats

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.