SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Regeringsuppdrag åt Finansinspektionen

Finansdepartementets sändlista för remissyttrande till FI:s rapport

 1. Brottsoffermyndigheten

 2. Riksförsäkringsverket

 3. Försäkringskassan i Stockholms län

 4. Socialstyrelsen

 5. SBU- Statens beredning för medicinsk utvärdering

 6. Handikappombudsmannen

 7. Konsumentverket

 8. Fristående Försäkringsmedicinska Läkarkollegiet

 9. Föreningen Pisksnärten

 10. Försäkringsjuridiska föreningen

 11. Försäkringsläkarföreningen

 12. Hjärnkraft - Riksföreningen för rehabilitering av skallskadade

 13. Konsumenternas försäkringsbyrå

 14. Landstingsförbundet

 15. Motormännens Riksförbund

 16. Patientskadenämnden

 17. Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade

 18. Svenska Läkaresällskapet

 19. Sveriges Advokatsamfund

 20. Sveriges Försäkringsförbund

 21. Sveriges läkarförbund

 22. Trafikförsäkringsföreningen

 23. Trafikskadenämnden

 24. Utländska Försäkringsbolags Förening

 25. WRF - Whiplashskadades Rättsförening: del 1    - del 2

 26. Sture Jonasson

 27. Edmund Gabrielsson fd ordf i TSN

 28. Tomas Alsbro - WhiplashInfo

 29. Walter Sjöman

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.