SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Erfarenheter av försäkringskassan och deras försäkringsläkare

Innehåll på denna sida:

Nystartande företagare - varning!

Försäkringsmedicinska utredningar

Arbetsskada

Socialförsäkringsnämnden


Nystartande företagare - varning

Är Du nybliven företagare med aktiebolag som bolagsform måste vi utfärda en varning. Om Du sjukskrivs under bolagets uppstartstid är det troligt att Du ställs helt utanför sjukförsäkringssystemet, dvs Du blir utförsäkrad! - Läs om ett obegripligt och diskriminerande rättsfall från FÖD (Försäkringsöverdomstolen) från 1993!

Observera att konsekvenserna av detta rättsfall har varit känt av socialdepartementet (och således flera regeringar) under många år, utan att någon ändring av rättstillämpningen ägt rum. Enligt Per Tillander vid departementet har man inte funnit anledning att ändra på tillämpning.

Kortfattat om rättsfallet - FÖD Mål 657/91:3

Om Du startar ett nytt aktiebolag och inte tar ut marknadsmässig lön omgående - dvs Du lever på starta eget bidrag, eget kapital eller lån under uppstartstiden - blir Din sjukpenning 0 kronor!

Om Du istället startar eget i annan bolagsform så får Du normal sjukpenning.

IBIS

Regeringen tillsatte en enmansutredning som skulle se över bl.a. sjukförsäkringsförmånerna. Utredningens resultat bordlades dock i vid årsskiftet 1997/98. Den kallades för IBIS-utredningen.

Försäkringsmedicinska utredningar

Inför varje beslut hos Försäkringskassan görs en försäkringsmedicinsk utredning. Hur sådana ser ut kan Du se här.

Arbetsskada

Min trafikolycka hände under tjänsteutövning. Den var med andra ord en arbetsolycka och skall vara föremål för prövning av detta hos Försäkringskassan, eller rättare sagt hos Socialförsäkringsnämnden. Läs här vad RFV tyckte om kvalitén på Arbetsskadebeslut vid Försäkringskassan - och då även Socialförsäkringsnämnden.

Socialförsäkringsnämnden

Socialförsäkringsnämnden är en nämnd som enligt lagen skall garantera att Du får en objektiv utredning samt att beslut följer Förvaltningslagen. Nämnden fattar normalt sina beslut på handlingar, dvs. rekommendationsbeslut från en så kallad föredragande från försäkringskassan, samt läkarutlåtanden och övrigt i ärendet tillgängligt skriftligt material.

Hur detta sköttes av Försäkringskassan i Södermanland kan Du läsa om på sidan "Arbetsskada". 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.