SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]


 
Visa alla inlägg

Personskadeseminariet 2005 - Tuesday, June 21, 2005 kl 16:23
Svenska Försäkringsföreningen inbjuder till ett heldagsseminarium inom personskadeområdet.

Personskadeseminariet 2005 - I år som heldagsseminarium
Måndag den 19 september
Tid: 10.00 -17.00
Plats: City Conference Center, (Folkets hus), Barnhusgatan 12-14
Sista anmälningsdag: 8 september

Innehåll
Seminariet är det femte i ordningen och belyser liksom tidigare seminarier aktuella problem på personskaderättens område.

Seminariet fokuserar i år på lagarnas tillämpning. Uppmärksamheten riktas såväl mot domstolarnas praxis i personskademål som praxis i skaderegleringen, främst skadenämndernas ståndpunkter i aktuella tolkningsfrågor.

Medverkande
Henrik Ask, personskadechef, If
Urban Bergman, försäkringsjurist, LFAB
Claes Caroli, utredningschef, Trygg-Hansa
Kajsa Hallberg, kammarrättslagman, ordf. i Trafikskadenämnden
Henrik Lundin, jur. kand., centralpersonskadechef, Folksam
Gunnar Olsson, chef, Konsumenternas försäkringsbyrå
Johan Olsson, chef, Kundombudsmannen, If
Stig Orustfjord, försäkringsdirektör, Försäkringskassans huvudkontor
Stefan Rosell, advokat, Advokaterna Peyron, Helsingborg
Marie Svendenius, försäkringsjurist, Trafikskadenämnden
Jan Sjödin, chef, enheten Finansiella tjänster, Finansinspektionen
Yvonne Sjögren, personskadereglerare, Folksam
Katarina Söderqvist, personskadereglerare och gruppchef, LFAB
Stefan Tellenbach, skadekonsulent, Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd

Moderator
Erland Strömbäck, f.d vVD i Folksam

Program
09.30-10.00
Registrering

10.00
Seminariet öppnas

10.05
Hanteringen av kundernas klagomål
Inledning av chefen för Konsumenternas försäkringsbyrå Gunnar Olsson, som ställer tre konkreta frågor för diskussionen.

I panelen: Gunnar Olsson samt enhetschefen Jan Sjödin, Finansinspektionen, advokaten Stefan Rosell, Advokaterna Peyron, Helsingborg, personskadechefen Henrik Lundin, Folksam, kundombudsmannen Johan Olsson, If samt personskaderegleraren Katarina Söderqvist, LFAB.

12.00-13.30
Gemensam lunch

13.30-16.30
Praxisutvecklingen i personskaderätten

Aktuella frågor angående kostnader, särskilda olägenheter samt ideell ersättning till efterlevande. Skadekonsulenten Staffan Tellenbach, Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd, och försäkringsjuristen Marie Svendenius, Trafikskadenämnden. (Avbrott 14.15 för bensträckare och 15.30 för kaffe)

Omprövning enligt 5:5 skadeståndslagen.

Under denna punkt diskuteras dels förutsättningarna för omprövning (främst rekvisitet väsentlig ändring), dels effekterna av de nya värdesäkringsreglerna på omprövningsfrågan. Erland Strömbäck redovisar och kommenterar lag och förarbeten. Kammarrättslagmannen Kajsa Hallberg, ordf. i Trafikskadenämnden, och försäkringsjuristen Urban Bergman, LFAB.

Sambandsbedömningen i dagens praxis. Vad är "arbetsoförmåga"?
Personskadechefen Henrik Ask, If, personskaderegleraren Yvonne Sjögren, Folksam, samt Stig Orustfjord, Försäkringskassan.

16.30-17.00
Bedrägerier på personskadeområdet

Aktuella fall och åtgärder från bolagens sida. Utredningschefen Claes Caroli, Trygg-Hansa

Ytterligare information och anmälan på SFFs hemida

Bindande anmälan. Vid förhinder kan platsen kan överlåtas till en ersättare.