SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]


 
Visa alla inlägg

Whiplashtrauma och dess följder - Monday, March 12, 2007 kl 09:36

Till följd av den kunskapsutveckling som ägt rum med avseende på diagnostik och behandling samt kunskap om skademekanismer anordnar Nackskadeförbundet ett seminarium för att uppdatera aktuella förhållanden


 


Tid: Onsdagen den 21 mars 2007 kl. 13.00-17.00


Lokal: Svenska Läkaresällskapet


Adress: Klara Östra Kyrkogata 10, 101 35 STOCKHOLM


 


Då ca 80 svenskar fram tills nu är opererade för nackskador i Tyskland finner förbundet det angeläget att diskutera och värdera även detta. Förbundet har engagerat en av dem som har den största övergripande erfarenheten inom området.


 


Dr Bengt H Johansson kommer att föreläsa om nedanstående
 • Trauma och riskfaktorer


 • Kroppsskador


 • Symptom


 • Diagnostik


 • Prognos


 • Behandling


 • Whiplashkommissionen


 • Försäkringsmedicin


 • Skadereglering vid försäkringsbolag


 • Livränta


 • Domstolsförfarande


 • Utlandsvård

Videofilm som visar omfattning av i Sverige odiagnostiserade skador kommer att presenteras.


 


Dr Johansson har under mer än 15 år ägnat stor uppmärksamhet åt denna skadeform. Han har gjort många värdefulla studier och har ett utvecklat internationellt kontaktnät inom skadeområdet.


 


Avgift kr 750:- (inkl moms) insättes som anmälan på:


Nackskadeförbundets pg. 42 48 49-8


 


Anmälan skall förutom namn innefatta telefonnummer eller e-mail adress.


 


Närmare upplysningar kan erhållas genom dr Bengt H Johansson, tfn 08-85 57 77,


alt. drbengt@bostream.nu


eller Bert Magnusson tfn 0281-30059


alt. bert.magnusson@nackskadeforbundet.se


 


Nackskadeförbundet


www.nackskadeforbundet.se


www.whiplashinfo.se