SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]


 
Visa alla inlägg

Stockholmskonferensen: Vård ska ges på lika villkor - Friday, January 31, 2003 kl 19:45
Hälso- och sjukvården är ett offentligt ansvar grundat på solidaritet och ska styras demokratiskt. Vården ska finansieras solidariskt och ges på lika villkor efter behov, inte efter ekonomisk förmåga.

Detta fastslog de sju hälsoministrar som under två dagar mötts i Stockholm. Mötet arrangerades av det nybildade Internationellt forum för vård på lika villkor. De sju ministrarna kom från Storbritannien, Tyskland, Nya Zeeland, Grekland, Slovenien och Chile. Från Sverige deltog socialminister Lars Engqvist.

I slutdeklarationen betonas vikten av en mångfald av vårdgivare - offentliga, privata och ideella - för att utveckla och förnya hälso- och sjukvården. Ministrarna välkomnar en konstruktiv dialog med privata företag. När privata företag bedriver vård som är offentligt finansierad ska den ges på samma villkor som den offentliga vården. Privata försäkringar eller privat betalning som leder till gräddfiler inom den offentligt finansierade vården kommer inte att accepteras.

– Sjukvården står inför stora utmaningar. Om våra välfärdssamhällen ska kunna stå emot marknadens utmaningar måste den allmänna sjukvården leva upp till kraven på tillgänglighet och hög kvalitet. Det är därför viktigt att regeringar som delar samma grundvärderingar har en gemensam arena för att utbyta erfarenheter och finna nya lösningar till vårdens problem, säger socialminister Lars Engqvist i en kommentar.

Internationellt forum för vård på lika villkor har sitt nästa möte i början av maj i London.

Slutdeklarationen kan läsas i helhet: Slutdokument

Pressmeddelande från Socialdepartementet:
Refik Sener
Pressekreterare
08-405 33 72
070-335 33 72
Kommentarer

*Anger obligatoriska fält
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Kommentar*:
(max. 500 tecken)
Teckenräknare: