SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]


 
Visa alla inlägg

Statens skadeståndsansvar vid kränkning av Europakonventionen - Wednesday, March 5, 2003 kl 14:53
Välkommen till ett nytt
EILI-SEMINARIUM
den 13 mars 2003
kl. 18.00-19.30
i
Fakultetsrummet
Juridiska institutionen
Hus C våning 8
(vid hissen)
Stockholms universitet
över ämnet:
Statens skadeståndsansvar vid kränkning av Europakonventionen

Inledare: justitiekanslern Göran Lambertz

Skadeståndslagen ger en möjlighet för enskild skadelidande att erhålla skadestånd av staten, när den europeiska konventionen (d. 4 nov. 1950) om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) har kränkts.

Så långt är rättsläget klart. Den fråga som ställts i diskussionen och som blivit alltmera brännande är emellertid en annan. Den gäller spörsmålet om en enskild skadelidande också kan erhålla skadestånd av staten med direkt tillämpning av konventionen.

En fråga – den processuella – är därvid om svenska domstolar över huvud taget kan ta upp ett sådant skadeståndsanspråk till prövning eller om artikel 41 innebär att detta ligger i händerna på Europadomstolen enbart. Inför frågans avgörande i Högsta domstolen (prövningstillstånd har meddelats i ett mål av detta slag), går hittillsvarande rättspraxis väsentligen i den riktningen att svenska domstolar inte är behöriga.

En annan fråga – den materiella – är om Europakonventionens bestämmelser som sådana ger rätt till skadestånd i Sverige eller om man måste gå vägen över nationell svensk rätt. (främst 3 kap. 2 § skadeståndslagen).

Efter seminariet äger ett postseminarium rum.

Du behöver varken anmäla deltagande i seminariet eller ange om Du vill vara med i postseminariet, men en anmälan till forskningsamanuens Simon Arvmyren eller fax 612 41 09) i båda dessa avseenden underlättar vår planering.
Med vänliga hälsningar
Bill W. Dufwa
Kommentarer

*Anger obligatoriska fält
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Kommentar*:
(max. 500 tecken)
Teckenräknare: