SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]


 
Visa alla inlägg

Nackskadeseminarium - Sunday, August 28, 2011 kl 21:50
Sista anmälningsdag 11 september 2011
Inskrivning 08.30
Plats: Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 33, Ã…land
Mötet ger möjlighet att förstå vad som saknas i Skandinavisk nackskadevård, när alltför många medicinskt okunniga myndigheter och politiker är inblandade.
Kritiska synpunkter på medicinska och juridiska förhållanden kommer att framföras. Frågor kan ställas till föredragshållaren genast efter dennes föredrag.
Föreläsare:
09:00 – 09:20 Katrin Sjögren. Minister, Ã…lands Landskapsregering, öppnar
seminariet.
09:30 Gunilla Bring. MD, PhD, Sverige, specialist i rättsmedicin och nackskador.
Sakkunnigrollen i domstol. Hur kan osakkunnigt agerande från försäkringsläkare i domstol bemötas? Hur hjälper de försäkringsbolagen att vinna över svårt nackskadade.
10:40 Juha Öhman. MD, PhD, Professor i Neurokirurgi. Finland.
Pathophysiology of Central Nervous Tissue Injury (På Svenska/ Engelska)
12:00 Lunch
13:00 – 14:30 Bo Bertilsson. MD. PhD. Karolinska Institutet. "Ett tränat öga ser mer - grundläggande klinisk undersöning av patient utsatt för whiplashtrauma." Det blir både föredrag och patientdemonstration.
14:30 PAUS
14:40 Anders Nordenadler. Fd. lagman, sedan länge ombud för nackskadade i Sverige.
Carl Michael Von Quitzow. Internationellt välkänd Jean-Monet professor. Sverige.
Jur. Dr. Jean-Monet professor i europeisk rätt vid Lunds Universitet som framgångsrikt drivit många fall inför såväl EU-domstolen Europeiska kommissionen
15:15 Trond Stokke. MD, Anestesiolog. Norge.
Vad kan påvisas med C-båge? Vilken nytta gör radiofrekvensbehandling?
16:15 Kaffepaus
16:30 Kati Rajala. Fysioterapeut Orton. Finland.
Rehabilitering efter en whiplash-skada.
17:30 Avslutande av seminariedag 1. sida 1 av 2
Seminariedag 2 inleds.
09:00 Olli Tenovuo. MD, PhD, Docent och specialist i neurologi. Finland.
Traumatisk hjärnskada-viktiga aspekter om primär- ocheftertillstånd, diagnostik samt behandling.
11:00 Claes Olerud. MD, PhD, Professor i Ortopedi. Sverige.
Kranio-cervikala ligamentskador efter Whiplashvåld. Hur är kunskapsläget idag.
12:00 Lunch.
13:00 Raija Mikkonen. MD, PhD, Radiolog. Specialist på funktionell magnetkamerateknik. Finland. The different findings in the cranocervical area diagnosed with dynamic kinemeri. (På engelska)
14:00 Helena Huhmar. MD, PhD, Neurolog. Finland.
The central vestibular system and its clinical disorder. (På Engelska)
15:00 Karl-August Lindgren. MD, PhD, Docent, Rehab Orton. Finland.
Whiplash - var tror vi att vi står i dag?

Sista anmälningsdag är den 11 september. Anmälan är bindande.

Kontakt/Anmälan: Bert Magnusson, 0281-300 59 eller 070/266 01 58, e-mail:
bert.magnusson@nackskadeforbundet.se

Anmälan till Nackskadeförbundet: Postgiro: 42 48 49-8 ange ”seminarium”.

Kontaktperson Ã…land. Eira Berg tfn 358 (0)400845156.
Senaste anmälningsdag är den 11 september 2011

Inträde:1000 kr/ 110€ för allmänheten
Inträde: 2000 kr/220€. Läkare, Naprapater, Sjukgymnaster, Advokater, Försäkringsbolag, Politiker, Försäkringskassan mm i professionen, offentliga eller i privata sektorn.

Nackskadade på Ã…land Ã…landsbanken konto nr 660100-092261
Ange alltid vid beställning koden Nackskadad Park Alandia Hotell, N. Esplanadgatan 3, AX-22100 Mariehamn, Tfn + 358 (0)18 14130
Enkelrum EUR 85, Dubbelrum EUR 95
Hotell Pommern, Norra gatan 8-10, AX-22100 Mariehamn
Tfn + 358 (0)15 555 Enkelrum EUR 88, Dubbelrum EUR 92

Alternativ: Godby vandrarhem + 358 (0) 18 41555

Entrépriserna gäller bägge dagarna tillsammans.
I inträdesavgiften ingår lunch, kaffe, eftermiddagskaffe med bulle eller frukt.

OBS! Anmäl Dig NU till ett mycket intressant och givande möte! OBS! Antalet platser är begränsat

Nackskadeförbundet