SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]


 
Visa alla inlägg

Svik inte oss handikappade! - Thursday, February 27, 2003 kl 10:51
Tänk om! Förslagen att arbetsgivare ska bekosta en större del av sjukpenningen motverkar sitt syfte! Människor med funktionshinder och kroniska sjukdomar får ännu svårare att få och behålla ett arbete om förslagen genomförs. Avsikten borde ju vara den motsatta: att stärka arbetslinjen, att minska ohälsan och behovet av ersättning i samband med sjukdom.

Svik inte vallöftet att höja taket i sjukförsäkringen! Ökat beroende av privata sjukförsäkringar är en katastrof för alla som har funktionshinder eller sviktande hälsa och därför inte är önskvärda kunder hos försäkringsbolagen. En rad åtgärder diskuteras för att minska ohälsa och kostnader för sjukskrivning. I handikappförbunden är vi helt överens med regeringen, riksdagen, fackliga organisationer och näringsliv om att det behövs kraftfulla åtgärder för att uppnå detta. Sådana åtgärder krävs för att minska det lidande som sjukdom och ohälsa för med sig och för att motverka att de växande kostnaderna för sjukskrivningar ska göra det omöjligt att uppfylla andra viktiga åtaganden på välfärdsområdet.

Men vi motsätter oss förslag, som innebär att arbetsgivare ska bekosta en större del av sjukpenningen. Förslagen stimulerar till utsortering av arbetssöande och anställda som man tror har öad risk för sjukfrånvaro och därmed öade kostnader för arbetsgivaren. Och är det något som påverkar arbetsgivares prioriteringar så är det kostnader. Förslaget kommer att drabba människor med funktionshinder och kroniska sjukdomar, som redan nu har stora svårigheter på arbetsmarknaden. Olika undersöningar visar att arbetsgivare både har fördomar och dåliga kunskaper om människor med funktionsnedsättningar, som gör att vi har svårare än andra att få arbete. Effekten blir att utestängningen från arbetsmarknaden, ohälsan och kostnaderna för sjukförsäkringen öar, vilket är tvärtemot vad man velat uppnå med åtgärderna.

Vi är besvikna över att också de fackliga organisationerna nu har accepterat att förslagen genomförs. Vi behöver ert solidariska stöd och inte ett stöd för åtgärder, som kommer att öa utslagningen. Utveckla i stället förslag till åtgärder som positivt stimulerar arbetsgivare att anställa och behålla människor med funktionshinder och kroniska sjukdomar. Använd morot i stället för piska!

Vi är lika besvikna över att regeringen nu tycks beredd att svika vallöftet att höja taket i sjukförsäkringen och att de fackliga organisationerna, enligt uppgifter i massmedia, accepterar detta. För handikappförbunden är det oerhört viktigt att värna om den allmänna sjukförsäkringen. Om allt fler människor känner sig tvingade att komplettera den med privata försäkringar kommer färre att vara villiga att betala för ett skydd som den allmänna försäkringen inte längre ger. Risken är stor att den då kommer att urholkas och försämras.

För oss med funktionshinder innebär det en katastrof. De flesta av oss har inga alternativ. Vi får inte teckna privata sjukförsäkringar, eftersom försäkringsbolagen anser att vi utgör alltför stor risk för att de ska tvingas betala ut ersättning. I den allmänna försäkringen delar alla solidariskt på kostnaderna. För oss med funktionshinder är det nödvändigt att den allmänna sjukförsäkringen verkligen ger ett bra skydd mot inkomstbortfall vid sjukdom, att alla omfattas av den och att alla värnar om den. Därför måste taket i sjukförsäkringen höjas den 1 juli 2003 som utlovats i valrörelsen!

Handikapprörelsen
Publicerad: 2003-02-27 i bl.a. Aftonbladet

Undertecknat av:
Berndt Nilsson, ordförande, Handikappförbundens samarbetsorgan,
Ingalill Bjöörn, förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet,
Sten Berglund, förbundsordförande, Blodcancerförbundet,
Ingrid Kössler, förbundsordförande, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation,
Karin Westlund, förbundsordförande, De Handikappades Riksförbund,
Benny Ã…sberg, förbundsordförande, Förbundet Blödarsjuka i Sverige,
Jan Sundqvist, förbundsordförande, Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter,
Anna Lena Krook, förbundsordförande, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna,
Erland Johansson, förbundsordförande, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund,
Gertrud Nord, förbundsordförande, Hjärtebarnsföreningen,
Jan Peter Strömgren, förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund,
Monika Paulin, förbundsordförande, Neurologiskt Handikappades Riksförbund,
Susanna Lindvall, förbundsordförande, Parkinsonförbundet,
Lars Ettarp, förbundsordförande, Svenska Psoriasisförbundet,
Lena Öhrsvik, förbundsordförande, Reumatikerförbundet,
Eva Nordin-Olson, förbundsordförande, Riksföreningen Autism,
Inge-Britt Lundin, förbundsordförande, Riksförbundet Cystisk Fibros,
Hans Nilsson, förbundsordförande, Riksförbundet för hivpositiva,
Rolf Dietmann, förbundsordförande, Riksföreningen Hjärnkraft,
Jan-Ã…ke Bengtsson, förbundsordförande, Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka,
Håkan Hedman, förbundsordförande, Riksförbundet för Njursjuka,
Jan-Olof Forsén, förbundsordförande, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa,
Maria L Lundgren, förbundsordförande, Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade,
Björn Johansson, förbundsordförande, Svenska Celiakiförbundet,
Stefan Leufstedt, förbundsordförande, Svenska Diabetesförbundet,
Lars-Ã…ke Wikström, förbundsordförande, Sveriges Dövas Riksförbund,
Ove Stadig, förbundsordförande, Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund,
Elisabeth Wallenius, förbundsordförande, Sällsynta Diagnoser,
Margaretha Molius, förbundsordförande, Tandvårdsskadeförbundet
Kommentarer

*Anger obligatoriska fält
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Kommentar*:
(max. 500 tecken)
Teckenräknare: