SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]


 
Visa alla inlägg

Personskadeseminariet 2006 - Friday, June 9, 2006 kl 08:24
Seminariet är det sjätte i ordningen och belyser liksom tidigare seminarier aktuella frågor på personskaderättens område. Seminariet fokuserar i år på tre huvudområden.

Socialförsäkring och skadestånd - Olikheter i tolkningen av ekonomisk invaliditet. Finns det skillnader i tolkningen av begreppet arbetsoförmåga enligt AFL respektive SkL?

Utvecklingen av praxis inom personskaderätten - Omprövning av skadestånd, ersättning till efterlevande, särskilda olägenheter, ersättning för kostnader.

Insatser för att minska trafikskadorna - Ökar eller minskar personskadorna i trafiken? Ã…tgärder från samhällets (på riks- och lokalnivå) respektive biltillverkarnas sida för att minska antalet trafikskador. Utformningen av vägarna och den övriga trafikmiljön. Den tekniska utvecklingen av fordonen mm.

Missa inte årets personskadehändelse, personskadeseminariet som förra året lockade nästan 400 deltagare

Datum: Måndagen den 18 september
Registrering från kl 09.30
Tid: 10.00-ca 17.00
Plats: City Conference Center, (Folkets Hus) Barnhusgatan 12-14.
Sista anmälningsdag: 8 september

Pris (exkl. moms):
Ej personlig medlem i SFF: 3 300 kronor.
Personlig medlem i SFF: 3 800 kronor.
Ej personlig medlem, men anställd i företag som är företagsmedlem i SFF: 2 280 kronor. (Inkluderar företagsmedlemsrabatt på 40%)
Personlig medlem och anställd i företag som är företagsmedlem i SFF:
1 980 kronor. (Inkluderar företagsmedlemsrabatt på 40%)
Seminarieavgiften faktureras. Seminarieavgiften inkluderar kaffe, lunch och eventuell dokumentation.

Program
10.00 - 10.15
Inledning
Henrik Lundin, Folksam (moderator)

10.15-12.30
Socialförsäkring och skadestånd (pass 1)
- Olikheter i tolkningen av ekonomisk invaliditet. Finns det skillnader i tolkningen av begreppet arbetsoförmåga enligt AFL respektive SkL?

Ursprungligen har begreppet ekonomisk invaliditet haft överensstämmande innebörd i socialförsäkringen och skadeståndsrätten. Förändringar i socialförsäkringen, främst AFL, har ev. medfört olikheter. Vilka praktiska konsekvenser har detta för försäkringsbolagens skadereglering? Fördjupning av ämnet i förhållande till personskadeseminariet 2005. Vilka konsekvenser i övrigt har skillnaderna mellan skadelidandes behandling inom Försäkringskassan (FK) respektive försäkringsbolagen, t.ex. när FK inte fattar definitiva beslut?

- Obehörigt utnyttjande av försäkringen
Försäkringsbolagen har sedan länge en bevakning av försö att utnyttja en försäkring på ett obehörigt sätt. Under senare tid har också FK skärpt sin bevakning. Vad innebär den öade uppmärksamheten i den praktiska hanteringen av skadefall? Vad gör försäkringsbolaget t.ex. om FK drar in sjukpenningen?

- Olika syn på whiplashskador hos FK respektive försäkringsbolagen? En ny syn på whiplashskadorna under den närmaste framtiden?

Medverkande (pass 1):
Stig Orustfjord (försäkringsdirektör, Försäkringskassans huvudkontor)
Ulf Björkstedt (fd personskadechef, LF)
Yvonne Sjögren (personskadechef, Folksam)
Inger Asker (försäkringsjurist, Trygg-Hansa)

12.30-13.30
Lunch

13.30 - 15.15
Utvecklingen av praxis inom personskaderätten (pass 2)
- Preskription av skadestånd och trafikskadeersättning, jämkning vid rattfylleri.
Översikt av aktuell praxis. Nya avgöranden. Justitiedepartementets behandling.

- Omprövning av skadestånd (särskilt skadefall efter 2002)
Fortsatt diskussion efter personskadeseminariet 2005. Nya avgöranden av domstolar och nämnder.

- Ersättning till efterlevande för ideell skada ("anhörigersättning"), rätten att ärva skadestånd
Nytillkommen praxis: Nivåerna i olika fall. Möjlighet till dubbel ersättning vid den efterlevandes samtida egna personskada och när flera anhöriga avlider i samma olycka. Ersättning som ärvts av efterlevande.

- Särskilda olägenheter, ersättning för kostnader. Olägenhetsersättningen fr.o.m. 2002 (frekvens,ersättningsnivåer). Måste alla kostnader vara styrkta? Hur hanteras framtida kostnader?

- Annan intressant praxis

Medverkande (pass 2):
Anders Andersson (personskadereglerare, If)
Eva Ahlgren (personskadereglerare, Aktsam)
Marcus Radetzki (jur. dr., docent, Örebro Universitet)

15.15 - 15.45
Rast, kaffe

15.45 - 16.55 (pass 3)
Insatser för att minska trafikskadorna
Ökar eller minskar personskadorna i trafiken? Ã…tgärder från samhällets (på riks- och lokalnivå) respektive biltillverkarnas sida för att minska antalet trafikskador. Utformningen av vägarna och den övriga trafikmiljön. Den tekniska utvecklingen av fordonen.

Medverkande (pass 3):
Anders Lie, (specialist, fordonssäkerhet, Vägverket)
Mats Lindkvist (trafiksäkerhetsforskare, SAAB)
Annika Feychting (projektledare, trafiksäkerhet i Stockholms kommun)

16.55 - 17.00
Sammanfattning och avslutning
Henrik Lundin, Folksam
Kommentarer

*Anger obligatoriska fält
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Kommentar*:
(max. 500 tecken)
Teckenräknare: