SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarMuskulär trötthet - Monday, July 14, 2003 kl 12:30
AU: Björklund M;Crenshaw AG;Djupsjöbacka M;Johansson H

TI: Position sense acuity is diminished follwing repetitive low-intensity work to fatigue in a simulated occupational setting. A critical comment.

SO: Eur J Appl Physiol 2003;88:485-486

KW: arbete;trötthet;muskel;positionssinne;kön;

CO: Ett muskulärt arbete i laboratorium som ger trötthet såsom i arbetslivet medför signifikant öning av fel med avseende på vissa rörelser. Förff reviderar med denna artikel en tidigare uppgift från dem på så sätt att det inte föreligger någon skillnad mellan könen med avseende på positionssinnets funktion vid sådan trötthet.