SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarTröttande arbete - Friday, April 16, 2004 kl 14:19
AU: Björklund M, Crenshaw AG, Djupsjöbacka M, Johansson H

TI: Position sense acuity is diminished following repetitive low-intensity work to fatigue in a simulated occupational setting

SO: Eur J Appl Physiol 2000;81:361-357

KW: arbete, trötthet, posistionssinne, repetitivt, noggranhet, precision, fel, kön, män, kvinnor, muskler

CO: Monotont tröttande lågintensivt arbete som belastar axlar medför minskad precision i händerna. Kvinnor får för samma arbete mer minskad precision än män. Tolkas som en försämring av positionssinne och därmed försämrad kontroll av muskelrörelser. Detta kan vara en del i processen att utveckla kronisk muskulärt arbetsrelaterad skada.