SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarAkut lumbago - Monday, July 14, 2003 kl 12:41
AU: Coste J;Delecoeuillerie G;Cohen de Lara A;LeParc JM;Paolaggi JB

TI: Clinical course and prognostic factors in acute low back pain: an inception cohort study in primary care practise

SO: BMJ 1994;308:577-80

KW: lumbago;kronisk,akut;prognos

CO: 103 patienter som undersötes inom 72 timmar i primärvård för akut lumbago följdes för bedömning av om de fick kroniska besvär. 40% av dessa var ej sjukskrivna. 90% hade blivit friska inom två veckor och två fall blev kroniker.

Prognostiskt ogynsamma faktorer var tidigre epidoder av kronisk lumbago, initial smärta, smärta accentuerad i stående och liggande.

Artikeln är skriven av rheumatologer.

Exkluderade var personer som inte kunde läsa eller som inte talade franska.