SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarProprioception - Monday, July 14, 2003 kl 12:28
AU: Radovanovic S

TI: Effects of altered muscle afferent inputs on brain activation, proprioception and movement performance

SO: Umeå University Medical Dissertations. New series No 810. 2002 Thesis

KW: proprioception;hjärna;muskel;afferent;afferens;rörelse;position;sinne;definitioner;receptorer;fysiologi;påverkan;vibrationer; trötthet;muskelspole;receptorer;översikt;

CO: Avhandling som studerat hur rörelse- och positionssinnet samt hjänaktivitet påveras av vibrationer och trötthet.

De huvudsakliga fynden var  1. Förändring av proprioceptiva signaler framkallade av högfrekventa muskelvibrationer påverkade noggrannheten av snabba rörelser i enskilda leder såväl i förmåga att inta initial som slutlig position
  2. Samma signaler påverkade noggrannheten och reproduktionsförmågan avseende långsamma passiva rörelser
  3. Högfrekventa muskelvibrationer utlöser illusion av rörelse och inducerar ett mönster i hjärnans aktivitet som är skilt från mönstret som induceras av vibrationer som inte inducerar rörelseillusion
  4. Muskeltrötthet stör förmågan till att exakt genomföra snabba rörelser
  5. Muskeltrötthet förändrar mönstret i aktiverade hjänområden och deras tillstånd av retbarhet, och förorsaker en spridning av aktivitet


Sammanfattningsvis förändrar muskelvibration och muskeltrötthet mönstret av aktivitet i hjänan, förorsakar störningar i rörelse och positionssinnet och påverkar reproduktionen av mönster vid både snabb och passivt långsmma rörelser.

Inledningen till avhandlingen är en omfattande och mycket kvalificerad redovisning av proprioception samt de strukturer och funktioner som ingår i detta begrepp