SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarSmärtlindring - Monday, July 14, 2003 kl 12:25
AU: Slappendel R;Crul BJP;Braak GJJ;Geurts JWM;Booij LHDJ;Voerman VF;de Boo T

TI: The efficacy of radiofrequency lesioning of the cervical spinal dorsal root ganglion in a double blinded randomized study: no difference between 40 gr C and 67 gr C treatments

SO: Pain 1997;73:159-163

KW: smärta;behandling;radiofrequency;dorsalrot;ganglion;temperatur;cervikalkotpelare

CO: 61 patienter med monosegmentellt radierande smärta var först behandlade med facettledslesion med radiofrequencey lesion. Dessa hade kvarstående besvär och behandlades med motsvarande teknik på dorsalrotsgangliet. En grupp med 40 grader, en med 67 grader. Det förelåg ingen skillnad i behandlingsresultatet mellan de två grupperna efter tre månader. Hos dem som behandlats med 67 gr var tre försämrade i den andra gruppen ingen.

Smärtlindring VAS >3 var 34-38%, VAS >2 47-51% efter tre månader.