SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarVibration - Monday, July 14, 2003 kl 12:49
AU: Virokannas H;Tolonen U

TI: Responses of workers exposed to vibration in autonomic nervous function tests

SO: Int Arch Occup Environ Health 1995;67:201-205

KW: vibration;nervsystem;autonoma;arbete;

CO: Pulsreaktion vid andning i vila och djupandning indikerar parasympatisk aktivitet och köldtest sympatisk. 34 järnvägsarbetare som hade arbetat med handpackande verktyg och som hade symptom från händerna jämfördes med 13 symptomfria skogsarbetare med dessa testmetoder.

Undersöningen resulterade i att vibration kanske kan förorsaka cardiovasculära reflexmedierade förändringar men mätmetoden torde ha för låg sensitivitet.