SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarBehandlingar - Tuesday, July 22, 2003 kl 15:38
AU: Hou CR;Tsai LC;Cheng KF;Chung KC;Hong CZ

TI: Immediate effects of various physical therapeutic modalities on cervical myofascial pain and trigger-point sensitivity

SO: Arch Phys Med Rehab 2002;83:1406-1414

KW: smärta;behandlingar;fysikalisk;cervikal;nacke;trigger;punkt;olika;varierande;omedelbart;kortidseffekt;effekt;

CO: Sex olika fysikaliska behandlingar i varierande kombinationer prövades på patienter med nackvärk och muskelreaktioner som vid myofasciall smärta. De olika behandlingarna var ischemisk kompressionsterapi under 30 alt 90 sekunder, värmepacksbehandling, aktiva rörelser, spray och stretch, TENS, intraferensströmsterapi och myofasciell releaseteknik. Resultatet utvärderades efter fem minuter, Ingen senare uppföljning.

Alla behandlingarna hade effekt. De fyra bästa kombinationerna med avseende på smärtlindring var
a) hot pack och aktiv rörelse,
b) ischemisk kompression
c) TENS
d) TENS tillsammans med ischemisk kompression.

Ingen långtidsuppföljning gjordes.