SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarPlasticity of the Hippocampus: Adaption to Chronic Stress and Allostatic Load - Monday, April 19, 2004 kl 16:52
AU: McEwen BS

TI: Plasticity of the Hippocampus: Adaption to Chronic Stress and Allostatic Load

SO: Annales of the New York Academy of Science 2001, 933:265-277

KW: hippoampus, nervsystem, hjärna, kronisk, stress, experiment, förändring, strolek, depression, PTSD, Post, traumatisk, disorder,

CO: Hippocampus är en viktig struktur i hjärna för minnesfunktionför att uttrycka ord, spatialt minne och förmåga till sammanhang.

Vid råttstudier har man påvisat att stress nedsätter hippocampus funktion och att HPA-axeln genom öad mängd kortison synes ha samband med nedsatt funktion av hippocampus. Hos råtta är olika förändringar väl studerade.

Hippocampus, amygdala och prefrontala cortex visar hos människa förändringar som resultat av stressrelaterade tillstånd som depression och PTSD.

Djurstudier visar att tidiga stresserfarenheter i livet har stor betydelse för djurets framtida reaktion och att stressförhållanden kan medföra atrofi av hippocampus.

Om tillståndet är stationärt eller reversibelt är inte känt hos människa.

Knappast något är känt om kronisk smärta ger samma förändringar, även om kronisk smärta är ett stresstillstånd.