SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarSomatotopic activation of opioid systems by target-directed expectations of analgesia - Saturday, April 3, 2004 kl 07:55
AU: Benedetti F, Arduino C, Amanzio M
TI: Somatotopic activation of opioid systems by target-directed expectations of analgesia
SO: J Neuroscience 1999, 19(9), 3639-3648
KW: smärta, placebo, lokalt, opioider
CO: 173 försöspersoner delades under dubbelt blind försö in i sex olika försö med placebo mot smärta uppkommen genom subcutan injektion av capsaicin. Ämnet sprutades in i händerna och fötterna. Specifik förväntan om smärtlindring gavs genom att applicera en placebokräm på ena handen vilket gav smärtlindring enbart lokalt på handen där krämen applicerats. Då samma experiment gjordes efter att först ha infunderat opioidantagonisten naloxone utan försöspersonens kännedom uppkom ingen smärtlindring. Försöet visar att en placeboeffekt kan förläggas lokalt till ett förväntat område men att den inaktiveras som tecken på att opiodämnen deltar i den placebolindrande smärtan. Effekten av placebokräm kvarstod i 30, men ej 120 minuter.

Författarna diskuterar att ett högt organiserat nätverk av opioidvägar och receptorer är relaterade till placeboeffekten vilken är medierad genom endogena opioider.