SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla Artiklar”Ont i ryggen” kan bero på central hyperexcitabilitet - Thursday, May 27, 2004 kl 09:26
I en färsk studie av Giesecke och medarbetare presenteras ytterligare evidens för att långvarig smärta i rörelseapparaten, i detta fall lumbago (”chronic low back pain”; smärtanamnes >12 månader), till väsentlig del orsakas av störd central smärtmodulering (central hyperexcitabilitet). I undersöningen deltog patienter med kronisk lumbago, fibromyalgi och friska kontroller.

Smärttröskelmätning med tryck över tumnageln med samtidig funktionell MR (fMRI) för kvantifiering av hjärnans smärtsensoriska aktivitet visade på signifikant sänkta smärttrösklar vid fibromyalgi och kronisk lumbago jämfört med dem hos kontrollerna. Vid fMRI påvisades en likaledes abnorm aktivitet i hjärnan (bl a inom somatosensoriska kortest, nedre parietalloben och cerebellum) hos patienter med fibromyalgi och hos dem med lumbago. Resultaten ansågs ge stöd för att kronisk ländryggssmärta, liksom den generella smärtan vid fibromyalgisyndrom, orsakas av störd smärtmodulering inom centrala nervsystemet.

Läs mer...


Kommentera gärna
 

                     * Markerar obligatoriska fält. Dessa måste besvaras
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Text*:
(max. 500 tecken)
Tecken räkning :