SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarSmärtaktivering - Monday, July 14, 2003 kl 12:50
AU: Heinricher MM;Pertovaara A;Ossipo MH

TI: Descending modulation after injury.

SO: Proceedings of the 10th world congress on pain. Progress in Pain Research and Management, Vol 24, editied by J O Dostrvsky, D B Carr, and M Kolztenbeurg. IASP Press, Seattle, 2003.

KW: smärta;hämning;stimulering;PAG;RVM;rostral;ventromedial;medulla;sensitisering

CO: Det är allmänt accepterat att den ventrala periaqueduktala grå vävnaden (PAG) i mellanhjärnan är en del av descenderande inhiberande smärtsystemet. Denna artikel visar att på djurförsö finns det starka iaktagelser som stöder kunskapen om att en närliggande struktur, rostrala ventromediala medullan (RVM), har en stimulerande effekt på smärta och öar dess intensitet. Denna suprasegmentala positiva feedback synes förstärka den sensitiserande process som klart har dokumenterats i dorsalhornens neuron.