SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarChronic pain disability exaggeration/malingering and submaximal effort research (Simulanter ) - Tuesday, April 20, 2004 kl 11:43
AU: Fishbain DA, Cutler R:Rosomoff HL, Rosomoff RS

TI: Chronic pain disability exaggeration/malingering and submaximal effort research

SO: Clin J Pain 1999, 15(4):244.274

KW: smärta, kronisk, simulering, överdrift, lögn, förstärkning, översikt, dissimulering

CO: 328 artiklar om simulering av sjukdom, dissimulering och överdrift av symptom vid kronisk smärta gicks igenom. Studierna visade att simulering förekommer vid kronisk smärt varierande från 1.25-10.4%. Dessa prevalenssiffror är dock inte tillförlitliga. Simulering kan inte tillfredsställande avslöjas med ansiktsuttryck (mimik), frågeformulär, test av känsel eller kliniska undersöningar. Det fanns ingen acceptabel information om ett syndrom vid överdrift av smärta.

Data om förekomst av simulering vid kronisk smärta är inte överensstämmande och inga slutsatser kan dras från dessa data. Det finns ingen tillfredsställande metod för att avslöja simulanter vid kronisk smärta. Påstående från fackmän att sådant går att fastställa skall tas med försiktighet.