SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarAnimal models of neuropathic pain induce apoptosis and a loss of GABAergic inhibition in the spinal dorsal horn. - Tuesday, August 19, 2003 kl 10:26
AU: Scholz JS;Broom DC;Kohono T;Lekan HA;Coggeshall RE;Woolf CJ

TI: Animal models of neuropathic pain induce apoptosis and a loss of GABAergic inhibition in the spinal dorsal horn.

SO: Proc of the 10th world congress on pain Aug 17-22 2002. Progress in Pain Research and Management Vol 24. P 387-395. Ed. Dostrovsky JO, Carr DB, Koltzenburg M. IASP Press, Seattle 2003.

KW: smärta;dorsalhorn;perifera;nerver;skada;neuropatisk;djurförsö;GABA;apoptos;kronisk; orsak;genes

CO: Genom försö på råtta har man noterat att partiell skada på perifer nerv ger en minskad inhibition i ipsilaterala dorsalhornen. Det är förenligt med minskad frisättning av GABA. Man fann även att det vid en partiell skada på ischiasnerven uppstod apoptos i dorsalhornsneuronen och att tillståndet var förenat med smärtbeteende.