SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarPhantom limb pain: causes and cures - Friday, August 22, 2003 kl 09:11
AU: Flor H;Devor M;Jensen TS

TI: Phantom limb pain: causes and cures

SO: Proc of the 10th world congress on pain Aug 17-22 2002. Progress in Pain Research and Management Vol 24. P 725-738. Ed. Dostrovsky JO, Carr DB, Koltzenburg M. IASP Press, Seattle 2003.

CO: Fantomsmärta definieras som smärta i en del av kroppen som inte längre finns. Den kan orsakas av perifera eller centrala förändringar som skador på perifer nerv, dorsalrotsganglion, synaptisk reorganisation på spinal, hjärnstams, thalamisk eller kortikal nivå. Smärtan kommer vanligtvis mycket snart efter en amputation. Det finns få kontrollerade studier på behandling. Av dem, som gjorts, har opoider, calcitonin, ketamin, TENS och sensorisk diskrimineringsträning viss effekt. Den senare synes påverka den kortikala funktionen vid smärta.

Prevention är viktig. Vid operation där NMDA-antagonisten memantin använts vid brachial plexusanestesi sjönk frekvensen av fantomsmärta efter ett år till 20% från kontrollgruppens 72%.


Kommentera gärna
 

                     * Markerar obligatoriska fält. Dessa måste besvaras
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Text*:
(max. 500 tecken)
Tecken räkning :