SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarLow back pain after traffic collisions: A population-based cohort study - Wednesday, August 20, 2003 kl 12:49
AU: Cassidy JD;Carroll L;Cote P;Berglund A;Nygren Ã…

TI: Low back pain after traffic collisions: A population-based cohort study

SO: Spine 2003;28(10):1002-1009

CO: Ländryggradsvärk är vanligt förekommande vid trafikolycka och har ett långvarigt förlopp. I den studerade gruppen hade ca 50% av alla skadade vid trafikolycka ländryggradsvärk. De flesta i denna studie hade samtidigt värk i nacken och huvudvärk.

Studien är gjord som en delstudie vid förändring av försäkringssystem i Saskatchewan, Canada, där men övergick från ett system där man kunde få ersättning för sveda och värk till ett system där man inte kunde få ersättning.

Man noterade att kravet på ersättning sjönk efter förändringen. Man noterade även att förhållanden som fördröjer att ärenden avslutas är smärtintensitet hos den skadade, att vara kvinna, att ha koncentrationsproblem eller att advokat varit inkopplad. Författarna föreslår att biopsykosociala faktorer är viktiga för att bedöma prognosen.

Förändringarna av reaktionerna vid förändringen av ersättningssystemet kan lika väl vara att försäkringsbolaget varit besvärligt att ha att göra med och att advokaterna gjorde ett bra arbete, att man inte anmäler besvär då det ekonomiskt inte lönar sig.

De skadade är inte kliniskt undersöta varför man inte kan dra några slutsatser om orsaken till smärta eller funktionsbortfall. Uppfattningen om biopsykosociala faktorers betydelse är en hypotes grundad på epidemiologiska iakttagelser och har inget vetenskapligt stöd.


Kommentera gärna
 

                     * Markerar obligatoriska fält. Dessa måste besvaras
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Text*:
(max. 500 tecken)
Tecken räkning :