SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarSPINE: State of the Art Reviews - Whiplashskador - Monday, July 14, 2003 kl 12:23
SPINE:State of the Art Reviews gör av och till omfattande sammanställningar inom olika ämnesområden. Här en omfattande sådan artikel ur en sammanställning om whiplashskador från 1998.

AU: Barnsley L;Lord S;Bogduk N

TI: The pathophysiology of whiplash

SO: SPNIE: State of the Art Reviews 1998;12:209-241

KW: Whiplash;etiologi;patogenes;biomekanik;patologi;facettleder;disk;intervertebral;hjärna;käkled;symptom;smärta;huvudvärk; nacke;syn;ögon;yrsel;svindel;proprioception;koncentration;minne;cognitiv;kognetiv;parestesier;prognos;prevalence; rotation; obduktion;prevalens;Litauen;degeneration;

CO: Från 232 referenser görs en kritisk sammanställning enligt KW ovan.

Vid skademekanismen uppstår traktion, betydande kompression och rotation. Beskrivs vid vilka olika faser av tidsintervall som rörelser sker. Cervikal rotation särskilt belastande på facettleder, ligament och disker. Muskler hinner normalt inte med att ta upp krafter.

I litteraturen finns 15 whiplashfall som obducerats efter död som inte har med skadan att göra.

Facettleder och intervertebralleder kan vara symptomgivande även om Rtg eller MRI är normala. Det är sannolikt att cerebrala skador vid whipalshvåld är underrepresenterade.

Nackvärk,huvudvärk, parestesier i hand (ulnara två fingrarna), synstörningar med blurred vision och lässvårigheter, yrsel och svindel, kognitiva besvär, minnes- och koncentrationssvårigheter är vetenskapligt klart relaterade till whiplashstrauma.

Försämrad blodgenomflöde i parietallober är noterat med SPECT hos whiplashskadade 1-4 år efter skadan.

Efter 6 månader praktiskt taget ingen förbättring. Långtidsprognosen anger 19% med svåra besvär. Prevalensen i befolkingen skattas till 1% med kronisk värk, 0,4% med svår värk.

Litauenstudien kritiseras metodologiskt.

Kompenserat för ålder utgör degenerativa förändringar ingen riskfaktor.

Det finns inga vetenskapliga studier som stödjer synsättet att det finns försäkringsneuroser.