SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarLitteratur - Monday, July 14, 2003 kl 12:44
BJO;03712.651;030623

AU: Star MJ;Curd JG;Thome RP

TI: Atlantoaxial lateral mass osteoarthritis. A frequently overlooked cause of severe occipitocervical pain

SO: Spine 1992;17:S71-S76.

KW: huvudvärk;cervikal;värk;occipital;C2;C3;facettled;led;arthros;behandling;steloperation;diagnos;neuralgi;

CO: Osteoarthrit (arthros) i leden C1-2 är en vanlig orsak till occipital värk som ibland benämnes neuralgi. Kliniskt har dessa uttalad inskränkt rotation av nacken. Benscanning kan vara av värde. En del patienter går under diagnos myofascial pain syndrome, occipital neuralgi eller cervikal spondylos.

Nio fall med uttalade besvär beskrivs. Fyra svarar tillfredsställande på konservativ behandling, men fem har trots detta uttalade svåra besvär och genomgår fusion av leden. Efter 22 månader värderas de opererade varvid 4 har utmärkt resultat, en någorlunda. Denne hade utvecklat pseudarthros och reopererades varefter tillståndet blev bättre.JO;03712.651;030524

AU: Taylor JR

TI: The pathology of whiplash: Neck sprain.

SO: BC Med J 2002;44:252-256

KW: whiplash;skador;facettled;disk;trauma;hämarthros;C1;C2;C1-2;smärta;översikt;rim;lesion;avulsio;behandling;skada; samband;

CO: Översikt av organiska skador vid whiplashvåld. Strukturer som kan skadas är bl a disk, facettleder, ligament. Röntgen eller MRI avslöjar inte med tillfredsställande säkerhet skador.

Vid obduktion av skadade med våld mot huvudet eller whiplashtrauma, även hos demsom begått själmord till följd av värk efter whiplashskada, noteras diskskador, blödningar i facettleder, blödningar i ganglion, ligamentskador. Ruptur på lig alaria var ovanligt. Tryck på dorsalrotsganglion C2 förekommer. Rim lesion var den vanligaste diskskadan, därefter avulsio och diskbråck. Lig longitudinale post synes motverka uppkomst av diskbråck.

Diskskador har en tendens att inte läka. Beskrivs att sju patienter med sådan skada blev smärtfria efter anterior interbody fusion.

De fynd som gjorts vid obduktioner är i överenssämmelse med sådana symptom som patienten haft