SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarInjury Threshold: Whiplash-Associated Disorders. Review of the literature - Friday, April 16, 2004 kl 14:23
AU: Davis CG

TI: Injury Threshold: Whiplash-Associated Disorders. Review of the literature.

SO: J Manipulative Physiol Ther 2000, 23:420-7

KW: whiplash, översikt, symptom, övre, nedre, taruma, hastighet, kraft, review, relation, skada, muskler, djupa, tid, disk, facettled, intervertebralled, debut, hjärnskakning, commotio, variation, syndrom

CO: Översiktsartikel med många referenser.

Bilskada synes inte uppkomma vid en hastighetsförändring mindre än 13 km/h. Ingen relation till bilskada och personskada. Ligamentskada har uppkommit in vitr vid hastighetsförändring av 4 km/h. Djupa extensormuskler i nacken står inte under viljas kontroll och kan reagera på annat sätt än de ytliga. Det tar 200 ms innan nackmuskler har utvecklat tillräcklig kraft för att begränsa rörelser.

Balansrubbningar kan vara orsakade av proprioceptiva störningar i muskler, autonoma reflexer och överreaktion av proprioceptorer. Skada på facettledskapsel medför sannolikt påverkan på det affekterade segmentets rörelse. Som följd därav kan skadan medföra störningar av positionssinnet.

Patienter med kronisk nacksmärta har i 20% symptomatisk diskskada, 20% facettledsskada och 40% skador på både disk och facettled.

Alla skadade får inte omedelbara symptom. Orsaken till det kan vara hämning från mekanoreceptorer i de skadade området. Det behöver inte ta månader för att utveckla sensoriska och affektiva reaktioner på konstant värk. D
Djup värk följer inte dermatomal utbredning.

Mild traumatisk hjärnskada behöver inte ha förlorat medvetandet för att ge senare symptom.

Skadan kan medföra två olika syndrom: Övre nacksyndrom (cervicoencephalic) som kännetecknas av huvudvärk, trötthet, yrsel,svindel, dålig koncentrationsförmåga, ackomodationsrubbningar, ljuskänslighet. Det andra syndromet har cervikal och cervikobrachial smärta.

Kombination av dessa förekommer.

Stor individuell skillnad på hur patienter reagerar på en skada.