SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarManipulationsrisk - Tuesday, May 24, 2005 kl 15:59
Författare: Haldeman S, Carey P, Townsend, Papadopoulos C
Källa: Spine J 2002,2(5):334-42
Nyckelord Keywords: manipluation, cervikalkotpelare, nacke, risk, frekvens, skillnad

Det föreligger olika uppfattningar vad avser risk vid cervical manipulation hos dem som utför manipulation av halskotpelaren mot vad neurologer och neurokirurger anser. De förra anser att risken är mycket liten, de senare att det är en betydande risk. Studien avser att söa förklaring till vad denna skillnad beror på.

I Canada har 85% av alla kiropraktorer försäkring i ett och samma bolag för felbehandling. Man gick igenom hur många sådana fall som registrerats under en 10-årsperiod avseende cervical artär dissektion efter manipulation, ett mycket allvarligt tillstånd. 23 fall fanns registrerade. Mot bakgrund av hur många sådana manipulationer som gjorts under 10 år i Canada bedömdes risken för att utveckla skadan till 1: 5 846 381.

Varje sådan allvarlig skada sågs sannolikt av en kiropraktor men tre eller fler neurologer. Detta kan vara en förklaring till att de olika yrkesgrupperna ser olika risker och redovisar dessa som komplikation vid manipulation. Selektionsmekanismen kan vara en orsak till de olika uppfattningarna.

(Anm: Manipulation är inte ett enhetligt begrepp då det kan skilja mycket mellan olika manipulatörer med avseende på kraft, hastighet och rörelseriktning varvid riskerna rimligtvis är olika).