SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarA randomized controlled trial of exercise and manipulative therapy for cervicogenic headache - Friday, September 19, 2003 kl 12:43
AU: Jull G;Trott P;Potter H;Zito G;Nire K;Shirley D;Emberson J;Marschner I;Richardson C

TI: A randomized controlled trial of exercise and manipulative therapy for cervicogenic headache.

SO: Spine 2002;27:1835-1843

KW: huvudvärk;cervical;cervicogen;behandling;manipultion;matiland;övning;ortopedisk; medicin; fysioterapi;sjukgymnastik;koordination;resultat;muskelkoordination;

CO: 200 personer som uppfyllde kriterier för cervikogen huvudvärk indelades i fyra grupper. Grupperna erhöll under 6 veckor antingen manipulation av nacken enl. Maitland eller koordinationsträning av nackmuskler med liten kraft eller kombination av båda dessa behandlingar samt en kontrollgrupp. Uppföljning gjordes efter 3, 6 och 12 månader.

Både manipulations- och nackövningsgrupperna uppvisade signifikant mindre frekvens och intensitet av huvudvärk men nackvärk kvarstod hos alla.

Kombinationsbehandlingen visade ingen signifikant bättre effekt än de andra terapierna. Effekten av behandlingen kvarstod under observationstiden.


Kommentera gärna
 

                     * Markerar obligatoriska fält. Dessa måste besvaras
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Text*:
(max. 500 tecken)
Tecken räkning :