SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarOpioids for chronic noncancer pain - Friday, August 22, 2003 kl 09:09
AU: Kalso E

TI: Opioids for chronic noncancer pain.

SO: Proc of the 10th world congress on pain Aug 17-22 2002. Progress in Pain Research and Management Vol 24. P 751-765. Ed. Dostrovsky JO, Carr DB, Koltzenburg M. IASP Press, Seattle 2003.

CO: Randomiserade studier på smärtbehandling med antidepressiva och antiepileptika begränsar sig till 3-6 veckor. Risk för tillvänjning vid behandling med opioider är 3,2-18,9% hos icke cancersmärta. Mot vad som tidigare hävdats lindrar opioider såväl nociceptiv som neuropatisk smärta.

Det föreligger variation på hur opioder verkar såväl individuellt som genetiskt och könsmässigt. Olika opioider har olika verkan och farmakologisk effekt.
Vid behandling bör man undvika patienter med risk för tillvänjning som vid sociala problem.

Man skall inte räkna med att opoidbehandling är en livslång behandlingsform, vanligtvis pga biverkningar som patienten inte fördrar. Man skall dock överväga behandling med dessa medel där man efter noggrant övervägande och uppriktig information till patienten kan förvänta sig att behandlingen leder till öad livskvalitet.

Vid sin föreläsning i San Diego uttalade författaren en lätt kritik mot att läkare kanske ibland intar en onödigt restriktiv attityd till behandling med opoider. Några få terapeutiska katastrofer kan ha fått allt för stort inflytande på läkare och samhällets reaktion.


Kommentera gärna
 

                     * Markerar obligatoriska fält. Dessa måste besvaras
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Text*:
(max. 500 tecken)
Tecken räkning :