SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarRadiofrekvensbehandling - Monday, July 14, 2003 kl 12:45
AU: Sluijter ME

TI: The role of radiofrequency in faild back surgery patients.

SO: Curr Rev Pain 2000;4:49-53

KW: behanding;radiofrequence;RF;rygg;lumbago;kirurgi;ischialgi;komplikation;pulserande;prf

CO: Kvarstående besvär efter ryggkirurgi skall bedömas med avseende på om symptomen förläggs till ben eller ländrygg då mekanismerna för besvären är olika. Vid benvärk kan besvären bero på radiculopathi som förelåg före operationen, eller centralisation av smärtan till dorsalhornen eller sympatiska nervpåslag, ärrbildning eller återkommande diskprolaps. Vid lumbago kan besvären vara följd av facettledssmärta, disksmärta, ärrbildning eller mekanisk orsak.

Radiofrekvensbehandling (RF) kan vara en supplementbehandling vid dessa tillstånd. Kontraindicerat vid neurogen smärta. Då behandlingen ger klinisk effekt först efter 4-6 veckor är det inte sannolikt att det är värmeeffekt på nerv som förklarar resultaten utan annan ännu oklar mekanism. Man har utvecklat metoden genom att ge pulserande RF, (PRF), varvid det inte uppstår någon förhöjd temperatur i vävnaderna men med minst lika god klinisk effekt. Inga skador på nerver har kunnat iakttagas med denna teknik och indikationsområdet kan kanske vidgas.