SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarSpinal accessory nerve palsy as a cause of pain after whiplash injury: case report - Monday, August 18, 2003 kl 11:37
AU: Bodak MP;Tunkel RS;Marini SG;Nagler W

TI: Spinal accessory nerve palsy as a cause of pain after whiplash injury: case report.

SO: J Pain Symptom Manage 1998;15:321.328

KW: whiplash;nervförlamning;accesorius;förlamning;diagnoser;rotatorkuff;pinched;impingement; rotation;

CO: Ett fall av förlamning av nervus accesorius beskrivs. Omedelbart efter trafikolycka fick en 19-årig kvinna smärta till vänster i nacken och övre delen av ryggen och strax efteråt utstrålning till höger skuldra. Smärtan var konstant. Ökade i sittande då armarna inte hade stöd, vid längre tids stående eller då armarna lyftes. Minskad abduktionsförmåga. Svaghet i trapezius samtliga tre portioner. Förlängd motorlatenstid i vänster accesoriusnerv. Erhöll initialt flera olika diagnoser. Vänster skuldra stod lägre än höger med skapulas laterala vinkel roterad nedåt.

Man förklarar patogenesen med att nerven översträcks vid våldet. Den är särkilt känslig för sådan skada då huvudet är roterat till kontralaterala sidan.

Sannolikt är detta ett vanligt, odiagnostiserat tillstånd)